Uvod
Šola
Termini
LAV
Dosežki
Obvestila   

 

 

Programska oprema:

FIZIKA/mehanika

 

Tehniški šolski center Maribor

 

 

ŠOLA

Zgodovina šole.

 

Najstarejšo tradicijo ima Avtomehanski in kovinarski center, saj začetki segajo v drugo polovico 19. stoletja, ko je avstroogrska monarhija na osnovi šolskega zakona iz leta 1869 ustanovila OBRTNO - NADALJEVALNO ŠOLO dveh letnikov in pripravljalnega razreda.

Pouk je med tednom potekal zunaj delovnega časa, v večernih urah in ob nedeljah dopoldan (8 ur tedensko). Šolsko leto se je začelo v oktobru in končalo v aprilu. Poučevali pa so honorarno plačani učitelji in mojstri v nemškem jeziku.

 

Srednja strojna šola je bila ustanovljena leta 1981, ko so se združile štiri šole strojne usmeritve v Mariboru. Vsaka od predhodnic je imela bogato dolgoletno izobraževalno tradicijo na področju tehniškega in poklicnega izobraževanja za potrebe industrije in obrti. Z združitvijo je nastala ena večjih strokovnih šol v Sloveniji in največja šola, ki izobražuje za potrebe strojništva in metalurgije. V preteklih letih se je šola tako kadrovsko kot materialno krepila.

 

Tehniški šolski center Maribor (TŠC), ki ga vodi direktor Darko Kukovec, univ. dipl. inž.., je začel delovati 31. 12.2009, ko je bil izveden vpis v sodni register. Center sestavljajo srednja šola z dijaškim domom. Vpisanih je 860 dijakov v naslednjih izobraževalnih programih: nižje poklicno izobraževanje, srednje poklicno izobraževanje, poklicno tehniško izobraževanje, srednje strokovno izobraževanje – strojni tehnik in tehnik mehatronike. V center so vključeni dom, višja strokovna šola in medpodjetniški izobraževalni center.
Na novi lokaciji na Teznem imamo za naše dijake in delavce dobre delovne pogoje, saj je z združitvijo Srednje strojne šole Maribor, Srednje strojne in poslovne šole Maribor in Dijaškega doma Tezno nastal sodoben tehniški izobraževalni center, namenjen izobraževanju mladine in odraslih. Zadovoljuje potrebe gospodarstva in obrti v širši regiji, na potrebe gospodarstva se odziva hitro in je z njim tesno povezan.

 

 

 

Tehniški šolski center Maribor

Zolajeva ulica 12

2000 Maribor

 

Na začetek

 


 

Uvod | Šola | Termini | LAV | Dosežki | Obvestila

 

Vprašanja, pripombe, želje pošljite na naslov [razvoj]. Zadnja sprememba: marec 2016.

Copyright © 1987-2017 W