Šola

 

Življenjepis

 

Vili Vesenjak, univ. dipl. inž.

 

 

 

 

 

IZOBRAZBA

univ. dipl. inž. str.
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

ZNANJA

IZKUŠNJE

2015
Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje
Prejetje naziva predavatelja višje šole (mehanika 1, 2)
 

2010
Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje
Prejetje naziva predavatelja višje šole (mehanika 1, 2)

2000
Ministrstvo za šolstvo in šport
Napredoval v naziv svetnik

1996
Ministrstvo za šolstvo in šport
Napredoval v naziv svetovalec

1995
Ministrstvo za šolstvo in šport
Strokovni izpit za učitelja splošnoizobraževalnih in strokovno-teoretičnih predmetov v srednjih šolah

1991
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
Zaključek programa za izpopolnjevanje in strokovne izobrazbe učiteljev fakultativnega predmeta informatika in računalništvo v osnovni šoli

1990
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
Pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe

1983
Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana
Strokovni izpit na podlagi 16. člena Zakona o graditvi objektov

 

Računalništvo, izkušnje s programskimi orodji:
Visoka stopnja obvladovanja: okolje Windows, MS Office (PowerPoint, Word, Excel), FrontPage, PhotoImpact, Internet, elektronska pošta, Pascal, Delphi…

Osnovna stopnja obvladovanja:
CorelDraw, AvtoCad, PhotoShop, CosmosWorks, SolidWorks

Tuji jeziki:
Angleški, jeziki bivših jugoslovanskih republik

1971, 1979, 1985, 2000
Usposobljen za upravljanje z motornim vozilom (kategoriji: A, B ), voditelja čolna, upravljanje z VHF GMDSS postajo

SODELOVANJA

2015/16

Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Mentorstvo pripravniku, študentu

 

20??, 20??, 2013, 2014, 2015

Tehniški muzej Slovenije

Sodelovanje pri projektu Dnevi fizike

 

2014/15

Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Mentorstvo pripravniku, študentu

 

2013

Šolski center Maribor

Sodelovanje v projektu 20. srečanje strojnih šol Slovenije

 

1993, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 3004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 in 2013
Državni izpitni center
Recenzije izpitnih katalogov za mehaniko

2010
Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Mentorstvo dvema študentoma na pedagoški praksi; vzorni nastop

2010
Tehniški muzej Slovenije
Dnevi fizike; predstavitev eksperimentalnega dela na področju mehanike

2008
Zavod RS za šolstvo
Priprava in sodelovanje pri pripravi učnega načrta za predmet Mehanika
Priprava in sodelovanje pri pripravi učnega načrta za predmet Laboratorijske vaje mehanika in gradbeništvo
Priprava in sodelovanje pri pripravi učnega načrta za predmet Laboratorijske vaje mehanika in strojništvo

2008
Društvo strojnih inženirjev in tehnikov
Aktivno sodelovanje v projektu Zgodnje usmerjanje otrok v svet tehnike.

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Mestna občina Maribor
Socialni projekt Sošolcu sošolec (področje mehanike)

2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008
Zveza za tehnično kulturo Slovenije
Aktivno sodelovanje na tehniškem taboru

1993 ÷ 2005
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
Mentorstva štirim pripravnikom, študentom

2001, 2004
Zavod RS za šolstvo
Predavanje

1994, 1995, 1997, 2001, 2002, 2004
Srednja tehniška šola Celje, SKSMŠ Maribor, Šolski center Ptuj, Šolski center Ljubljana, Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
Aktivno sodelovanje na regijskih in državnih srečanjih strojnih šol Slovenije

2002
Zveze za tehnično kulturo Slovenije
Organizacija in izvedba delavnice

2000 (2x), 2001 (3x), 2002 (2x)
Srednja strojna šola
Sodelovanje v projektu Odprta šola

2001
Center RS za poklicno izobraževanje Ljubljana
Priprava izpitnega kataloga znanj in izpitnega kataloga Mehanika

1995/96, 1996, 1996/97, 1998/99, 1997/98, 1999/2000
Ministrstvo za šolstvo in šport
Sodelovanje na področju stalnega strokovnega spopolnjevanja strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (objave v katalogih)

1998
Zavod RS za šolstvo
Sodelovanji v razvojni skupini (uporaba računalnika) za področje: mehanika

1998
Zavod RS za šolstvo
Sodelovanji z ZRSŠ pri izobraževanju pedagoških in drugih strokovnih delavcev

1997
Zavod RS za šolstvo
Sodelovanje v razvojni skupini (uporaba računalnika) za področje mehanike

1997
Zavod RS za šolstvo
Sodelovanje pri izobraževanju pedagoških in drugih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju računalništva

1996
Zavod za srednje šole
Izdelava učnega načrta za mehaniko za strokovno gimnazijo

1995
Zavod RS za šolstvo in šport
Sodelovanje pri pripravi učnega načrta Mehanika

1995
Zavod za srednje šole
Predstavitev didaktične programske opreme za mehaniko

1995
SKSMŠ Maribor, Ministrstvo za šolstvo in šport
Izvedba seminarja

1994
Slovenska znanstvena fundacija
Sodelovanje

1994
SKSMŠ Maribor
Sodelovanje v delovni skupini za pripravo izhodišč "strokovne gimnazije"

 

OBJAVLJENA
DELA

1995 ÷ 2011
Didaktična programska oprema FIZIKA/mehanika (WinMeh)
Število izdelanih in izdanih didaktičnih programov v samozaložbi: 17 programov

2006, 2007, 2010
Ministrstvo za gospodarstvo, Urad RS za intelektualno lastnino
Patenti

1992 ÷ 2010
25 objavljenih strokovnih del – člankov
Strojniški vestnik (1993/3-4, 1993/11-12, 1994/11-12), WIN.INI (199?, 1999/7), SoftwarePOWER (1993/12, 1994/13, 1995/21, 1995/22, 1995/23, 1995/24, 1996/35), PC HOBY (1994/1), MONITOR (1995/4, 1997/9,1999/9), PC MEDIJI (1996/2), GEA (april 1994), Obrtnik (junij 1995), MojMikro (1992/9, 1998/2, 1999/6, 2001/2), DIDAKTA (1997/9) in EDUCATOR (1997).

1987 ÷ 2009
17 državnih in 4 mednarodnih javnih predstavitev (sejmi, konference)
RAST-YU '90 Reka, UČILA '91, INFOS '91, INFOS '92, BIRO '93, delavnica pri MK '93, BIT '94, 1. slovenski festival znanosti WTC '95, INTERPEDAGOGIKA '94 na Dunaju, INFOS '95, INFOS '96, SQ '96, DSI ’98, SQ '98, INOVA MLADI '06 v Zagrebu, DSI ’01, MOS 2005, strokovno srečanje IP (inovacijskih projektov) leta 2007, INOVA MLADI '07 v Zagrebu, Festival ustvarjalnosti in inovativnosti v šoli '08, Dnevi fizike '10, INOVA MLADI '11 v Zagrebu

1991 ÷ 1995
Didaktična programska oprema MEHANIKA
Število izdelanih in izdanih didaktičnih programov v samozaložbi: 12 programov

1987- 1991
Didaktična programska oprema MOAS
Število izdelanih in izdanih didaktičnih programov v samozaložbi: 5 programov

 

DRUGA
MNENJA ZA RAZVITO DIDAKTIČNO PROGRAMSKO OPREMO

2009
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor
Strokovno mnenje

1990, 1993, 1994, 1995 (2x), 1996, 1997, 2007
Zavod RS za šolstvo
Strokovne ocene

1997, 2007
Zavod za šolstvo, študijska skupina za mehaniko
Strokovni oceni

2000, 2000, 2002
Strokovni svet RS za splošno izobraževanje
Potrditev učnega sredstva za osnovne šole (za osem didaktičnih programov pri fiziki v 7. in 8. razredu osnovne šole; potrditev učnega sredstva Programska oprema za mehaniko za 1., 2., 3. in 4. letnik za predmet Mehanika v izobraževalnem programu Strojni tehnik za dobo petih šolskih let; potrditev učnega sredstva Trenje za 1. in 3. letnik pri predmetu Mehanika v izobraževalnem programu Strojni tehnik za dobo petih šolskih let.

1996, 1998
Združenje SQ Kranj
Modri znak SQ – ZNAK RAZPOZNAVNOSTI SLOVENSKE KAKOVOSTI IN POSPEŠEVANJA USTVARJALNOSTI, št. 00268

1996, 1998
OPEN SOCIETY FOUND SLOVENIA, Ljubljana
Mednarodna povezanost projektov (strojna oprema)

1994, 1995
Ministrstvo RS za šolstvo in šport
Strokovni oceni

 

PRIZNANJA,

NAGRADE…

2017

Tehniški šolski center Maribor

Priznanje z nagrado

 

2015

Štajerska gospodarska zbornica

Bronasto priznanje za inovacijo (mentorstvo dijakom)

 

2015

INOVA MLADI, Zagreb

Priznanje in posebna nagrada za "Najbolju srednju školu gosta iz inozemstva"

 

2015

Zveza za tehnično kulturo Slovenije

Srebrno in bronasto priznanje… za mentorstva

 

2014

Razstava inovacij Euroinvent v Romuniji

Srebrno odličje

 

2014

Šolski center Maribor

Priznanje z nagrado

 

2013

Štajerska gospodarska zbornica

Diploma za inovacijo Neviden nosilec cevi in neviden cevni nosilec

 

2011
Ministrstvo za šolstvo in šport
Nagrada RS za izjemne dosežke na področju srednjega šolstva za leto 2011

2010
Tehniški šolski center Maribor
Priznanje z nagrado

2009
Štajerska gospodarska zbornica
Srebrno priznanje za inovacijo Integrirana čelada
Srebrno priznanje za inovacijo Izboljšava namestitve sifona
Srebrno priznanje za inovacijo Naprava za določitev prekoračitve hitrosti

2009
Srednja strojna šola
Priznanje z nagrado za vzorno in uspešno opravljanje razredništva, vestno opravljanje pedagoškega dela, večletno sodelovanje v projektih, ki prispevajo k ugledu šole ter za zelo uspešno delo na področju raziskovalne dejavnosti dijakov.

2005, 2006, 2007, 2011
Savez inovatora Zagreba
Mednarodno priznanje INOVA MLADI

2006
Inštitut za inovativnost in tehnologijo
Nagrada na natečaju Eureka, Inovacije mladih

2006
Srednja strojna šola
Priznanje z nagrado za vestno in prizadevno opravljanje pedagoškega dela, prizadevno in uspešno delo razrednika, sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti povezanih s promocijo šole, koordiniranje raziskovalnih dejavnosti dijakov šole ter uspešno mentorstvo dijakom raziskovalcem in tekmovalcem.

2006
Inštitut za inovativnost in tehnologijo, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Posebno priznanje za najboljšega mentorja

1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005
Mestna občina Maribor
Priznanja župana Mestne občine Maribor za uspešno delo z mladimi

2005
Srednja strojna šola
Priznanje za prizadevno in vestno delo razrednika, vestno opravljanje pedagoškega dela, sodelovanje v projektih, ki prispevajo k ugledu šole, ter uspešno mentorstvo dijakom raziskovalcem in tekmovalcem.

2011 (3x), 2005, 1996, 1997, 1999 (2x), 2000, 2001, 2003 (2x)
Zveze za tehnično kulturo Slovenije
Diplome, priznanja, nagrade… za mentorstva

2004
Inštitut za inovativnost in tehnologijo
Zlata plaketa (1. mesto) na razpisu Najbolj inovativen in podjetniško usmerjeni projekti 2004

2004
Srednja strojna šola
Priznanje za prizadevno in vestno opravljanje pedagoškega dela in sodelovanje za uspešno mentorstvo dijakom raziskovalcem in tekmovalcem.

1993, 1994, 1998, 2001 (2x), 2004
Tehniški šolski center Nova Gorica
Priznanja za mentorstva pri raziskovalnih nalogah

2002
SKSMŠ Maribor
Priznanje za uspešno vodenje dela na področju raziskovalne dejavnosti ter za uspešno mentorstvo mladim raziskovalcem, ki so državnem srečanju osvojili prvo in drugo mesto.

2001
Inštitut za inovativnost in tehnologijo
Priznanje za uspešno mentorstvo

2001
SKSMŠ Maribor
Priznanje (z nagrado) za prizadevno pedagoško delo in vestno opravljanja dela razrednika, za uvajanje novih metod dela, sodelovanje pri pripravi in izvedbi informativnega dne, za uspešno mentorstvo dijakom mladim raziskovalcem in tekmovalcem s področja mehanike ter sodelovanje pri pripravi in izvedbi regijskega Srečanja strojnih šol Slovenije.

2000
SKSMŠ Maribor
Priznanje za prizadevno pedagoško delo in delo razrednika, uvajanje novih metod dela, sodelovanje pri pripravi in izvedbi informativnega dne, uspešno mentorstvo mladim raziskovalcem in tekmovalcem ter sodelovanje pri pripravi Srečanja strojnih šol Slovenije.

1998
Sklad Inovativni učitelj leta
Priznanje za uspešno udeležbo na natečaju Inovativni učitelj leta

1991
Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije
Priznanje za večletno uspešno mentorsko delo ter sodelovanje pri izvedbi 15. srečanja MTS

1990
SKSMŠ Maribor
Priznanje z nagrado za prizadevno in uspešno vzgojno-izobraževalno delo

1989, 1991
SKSMŠ Maribor
Priznanje za prizadevno in uspešno vzgojno-izobraževalno delo

1990
Narodna tehnika Jugoslavije
Mednarodno priznanje za razvoj tehnične kulture mladih
Priznanje "za doprinos na unapređenju tehničke kulture mladih"

1988
SKSMŠ Maribor
Priznanje z nagrado za prizadevno in uspešno pedagoško delo

 

RAZISKOVALNA in
INOVACIJSKA DEJAVNOST

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 in 2016
Tehniški šolski center Maribor
Organizacija in izvedba projekta Dan inovatorjev in raziskovalcev

2006, 2007, 2010, 2014
Ministrstvo za gospodarstvo, Urad RS za intelektualno lastnino
Podelitev patenta št. 22006: Izboljšava namestitve sifona
Podelitev patenta št. 22184: Naprava za določitev prekoračitve hitrosti
Podelitev patenta št. 22847: Integrirana čelada
Pridobitev patenta št. 23234: Trnek

Pridobitev patenta št. 24345: Kotliček

2006
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Priznanje ministra za najboljšo nalogo na XL. državnem srečanju mladih raziskovalcev na področju tehnike/tehnologije (somentorstvo naloge)

2004
Gospodarska zbornica Slovenije
Diploma za inovacijo (mentorstvo)

1987 ÷ 2011
SKSMŠ, TSŠ, TŠC Maribor
Mentorstvo dijakom na raziskovalnih in inovativnih področjih. Na občinskih, državnih in meddržavnih nivojih so dijaki dosegli 41 prvih, 16 drugih in 20 tretjih mest, 26 nagrad… (glej prilogo)
Raziskovalna področja sodelovanja: strojništvo, promet in logistika, gradbeništvo, tekstilstvo, naravna in kulturna dediščina, turizem, tehnika, lesarstvo, računalništvo…

1994 ÷ 2010
Tekmovanja iz znanj
Iz znanj mehanike in gradbene mehanike so dijaki na državnem nivoju dosegli 6 prvih, 2 drugi in 4 tretja mesta (glej prilogo).

 

PROTOTIPNI INKUBATOR in MUZEJ

2013, 2014, 2015

Tehniški šolski center Maribor

Organizacija in vodenje šolskega muzeja starodobnih motornih koles.

 

2011

Tehniški šolski center Maribor

Zasnova, organiziranje, izvedba in otvoritev Prototipnega inkubatorja

 

RAZSTAVE 2010 (2x)
Tehniški šolski center Maribor
Organizacija in izvedba razstav: Razstava fotografij dijaka Gregorja Krajnčiča, Raziskovalna in inovativna dejavnost

2003
Društvo strojnih inženirjev in tehnikov Maribor
Priprava in izvedba razstave Tehniška dediščina Maribora…

1988, 1989, 1990
SKSMŠ Maribor
Organizacija in izvedba razstav: Mehanika skozi šolsko leto, Tehniško risanje, Mehanika – korelacija

 

RAZVOJ DIDAKTIČNE PROGRAMSKE OPREME 1995 ÷ 2016
Didaktična programska oprema FIZIKA/mehanika (WinMeh, programski jezik DELPHI, za uporabo v osnovi in srednji šoli). Vključuje učne snovi statike, trdnosti, kinematike, kinetike in hidromehanike. Večina programov ima strokovno oceno Strokovnega sveta Republike Slovenije. Izdelani so naslednji didaktični programi:
1. ENOTE (osnovne enote, predpone, pretvarjanje predpon),
2. SILA (ravnotežje in razstavljanje sile),
3. SILE (sestavljanje in ravnotežje sil s ali brez skupnega prijemališča),
4. MOMENT (obravnava statični moment sile, dvojico sil in vzporedni prenos sile),
5. ŠKRIPEC (obravnava sil, ki delujejo v vrvi in na škripec),
6. LINIJE (geometrijske karakteristike poljubnih linij),
7. PREREZI (geometrijske karakteristike poljubnih prerezov sestavljenih iz osnovnih likov in standardnih valjanih jeklenih profilov),
8. NOSILCI (zunanje in notranje sile, upogibni momenti nosilcev, napetost),
9. VZVOD (zunanje sile , ki delujejo na vzvod; program deluje v okviru programa Nosilci),
10. TRENJE (obravnava in analiza sil na ravnini in strmini),
11. URA (prikaz trenutnega časa, ročno in senzorsko merjenje časa),
12. GIBANJA (obravnava kinematičnih veličin pri osnovnih in sestavljenih gibanjih),
13. KROŽENJE (obravnava kinematičnih veličin pri kroženju),
14. STISKALNICA (obravnava hidravlične stiskalnice),
15. VZGON (obravnava sil na potopljeno/plavajoče telo),
16. KULTURNA DEDIŠČINA I (obravnava tehniške dediščine) in program
17. KULTURNA DEDIŠČINA II (obravnava tehniške dediščine).

1991 ÷ 1995
Didaktična programska oprema MEHANIKA (programski jezik PASCAL, programi kompleksno obravnavajo statiko, trdnost, kinetiko, kinematiko in hidromehaniko). Izdelani so naslednji programi:
1. SILA (sestavljanje, razstavljanje in ravnotežje sil),
2. LINIJE (geometrijske karakteristike poljubnih linij),
3. PREREZI (geometrijske karakteristike poljubnih prerezov),
4. PROFILI (geometrijske karakteristike jeklenih profilov),
5. NOSILCI (zunanje in notranje sile ter upogibni momenti nosilcev),
6. VZVOJ (obravnava vzvojnih momentov),
7. TRENJE (obravnava in analiza sil na ravnini in strmini),
8. KINEMATIKA (obravnava kinematičnih veličin pri osnovnih in sestavljenih gibanjih, program je izdelan v sodelovanju z dijakom),
9. KINETIKA (obravnava kinetičnih veličin),
10. D'ALEMBERT (obravnava vztrajnostnih sil na ravnini in strmini),
11. STROJI (obravnava hidravličnih strojev),
12. OSNOVE (obravnava hidrostatičnih osnov: tlaka, gostote,..) in programa
13. MEHANIKA (povezava programov).

1987 ÷ 1991
Didaktična programska oprema MOAS (programski jezik BASIC, vključuje učne snovi statike). Izdelani so naslednji programi:
1. SILE (sestavljanje in ravnotežje sil),
2. ČRTE (geometrijske karakteristike poljubnih prerezov),
3. PREREZI (geometrijske karakteristike poljubnih prerezov),
4. PROFILI (geometrijske karakteristike jeklenih profilov) in
5. NOSILCI (notranje sile in upogibni momenti pri nosilcih).

 

RAZNO
 
1987 ÷ 2016
Sodelovanje v Svetu šole, vodja PUZa, vodja aktiva, organizator strokovnih ekskurzij, aktivno sodelovanje pri pripravi in izvedbi informativnih dni, sodelovanje pri splošni in poklicni maturi (šola), mentor šolske raziskovalne dejavnosti, izdelovanje šolskega propagandnega gradiva, plakatov in vabil, fotografiranje šolskih dogodkov, sodelovanje pri šolskih glasilih, izvajanje tekmovanj iz področja mehanike, spremljanje dijakov na občinskih, državnih in meddržavnih srečanjih, organiziranje in izvajanje terenskega dela z mladimi raziskovalci in inovatorji, pridobivanje sredstev s pomočjo razpisov …
 

 

Na začetek

 

 


 

 

Pri predstavitvah in razvoju sodelujejo sponzorji in donatorji. Vprašanja, pripombe, želje pošljite na naslov [razvoj].

Zadnja sprememba: januar 2017. Copyright © 1987-2017 W