Uvod
Opis
Reference
Razvoj
Avtorji
Cena/naročilo   

 

 

Šola

 

Reference daktične programske opreme FIZIKA/mehanika (WinMeh):

 

 

 

STROKOVNE OCENE

Strokovne ocene programske opreme za uporabo v osnovni in srednji šoli.

 

 

Strokovna utemeljitev je razvidna iz:

 • strokovne ocene Zavoda za šolstvo z dne 28. 6. 1990;

 • strokovne ocene Zavoda za šolstvo z dne 1. 10. 1993;

 • strokovne ocene Zavoda za šolstvo. Na strokovnem posvetu na Bledu dne 24. 3. 1994 (Vidiki sodobnega oblikovanja pouka in računalnik pri pouku strokovnih predmetov) sta bili prejeti oceni dopolnjeni z mnenjem delovne skupine, ki je ocenila, da didaktična programska oprema omogoča poglobljene obravnave učnih snovi mehanike - fizike. V učne ure se lahko vključuje tudi tako, da ne moti učnega procesa, deluje s poudarkom na uporabniški prijaznosti in je uporaben za dijaka ter učitelja. Predlagala je, da se programski paket vključi v opremljanje šol;

 • strokovne ocene Zavoda za šolstvo: iz zapisnika delovnega srečanja razvojne skupine programa "Ro" za osnovne šole - področje fizike, z dne 31. 5. 1995 in 12. 10. 1995, ki je ocenila, da je sedem programov programskega paketa MEHANIKA/WinMeh primernih za uporabo v osnovnih šolah,

 • strokovne ocene Zavoda za šolstvo: iz poročila delovne skupine programa "Ro" za osnovne šole - področje fizike (leta 1995) je razvidna uporaba programskega paketa MEHANIKA v 7. in 8. razredu;

 • programski paket MEHANIKA/WinMeh je vključen v obstoječi projekt opremljanja šol (Specializirana učilnica za predmetno področje tehniškega risanja s strojnimi elementi in mehanike z vsebinami osnov strojništva in strojeslovja). Glej zapisnik 3. sestanka študijske skupine z dne 27.10.1996 v Ljubljani na Zavodu za šolstvo;

 • za programsko opremo smo leta 1996 prejeli modri znak SQ (00268) - ZNAK RAZPOZNAVNOSTI SLOVENSKE KAKOVOSTI IN POSPEŠEVANJA USTVARJALNOSTI. Ponovno je bil obnovljen - potrjen leta 1998;

 • mednarodna povezanost projekta: v obliki strojne opreme je projekt leta 1993 podprla tudi organizacija OPEN SOCIETY FOUND SLOVENIA, 888 SEVENTH AVENUE, SUITE 1901, NEW YORK, NEW YORK 10106, SLOVENIJA, Ljubljana (brez obveznosti do omenjene organizacije);

 • mednarodna povezanost projekta: projekt je leta 1997 podprla tudi organizacija: OPEN SOCIETY FOUND SLOVENIA, 888 SEVENTH AVENUE, SUITE 1901, NEW YORK, NEW YORK 10106, SLOVENIJA, Ljubljana;

 • strokovna ocena Zavoda za šolstvo: iz ocene delovne skupine programa "Ro" za osnovne šole - področje fizike, z dne 21. 4. 1997, je razvidna uporaba programske opreme GIBANJA v 8. razredu OŠ;

 • strokovne ocene študijske skupine za mehaniko z dne 10. 3. 1997 potrjuje, da je programska oprema strokovno kvalitetna, do uporabnika prijazna in didaktično na visokem nivoju;

 • Ministrstvo RS za šolstvo in šport je dne 13. 9. 1995 izdalo sklep, iz katerega je razvidno, da se je projekt MEHANIKA/WinMeh uvrstil med projekte Ro;

 • od leta 1994 je programski paket MEHANIKA/WinMeh vključen v program strokovnega izobraževanja pedagoških delavcev. Izobraževanje financira Ministrstvo RS za šolstvo in šport in je točkovno ovrednoteno;

 • strokovna ocena študijske skupine za mehaniko z dne 12. 11. 2007 potrjuje, da je programska oprema strokovno kvalitetna, do uporabnika prijazna in didaktično na visokem nivoju; primerna za uporabo v programih srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja strojništva in pri pouku mehanike v gimnazijah;

 • Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor je 4. 5. 2009 pozitivno ocenil projekt, ki vključuje razstavo in programsko opremo z nazivom Kulturna dediščina s poudarkom na tehniki (FIZIKA/mehanika 4.6).

 

Na začetek

 

POTRDITEV

UČNEGA

SREDSTVA

Programi so potrjeni kot učno sredstvo v osnovni in srednji šoli.

 

 

 

 

Sklepi Strokovnega sveta Republike Slovenije:

 • na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 27. 1. 2000 sprejel sklep o potrditvi učnega sredstva za osnovne šole. Sklep vključuje uporabo osmih didaktičnih programov (Sila, Sile, Črte, Prerezi, Nosilci, Vzvod, Ura in Gibanja) pri fiziki v 7. in 8. razredu osnovne šole;

 • na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na svoji 38. seji, dne 14. 4. 2000, sprejel sklep o potrditvi učnega sredstva Programska oprema za mehaniko. Potrjeno je za 1., 2., 3. in 4. letnik za predmet Mehanika v izobraževalnem programu Strojni tehnik za dobo petih šolskih let;

 • na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na svoji 57. seji, dne 19. 4. 2002, sprejel sklep o potrditvi učnega sredstva TRENJE. Potrjeno je za 1. in 3. letnik pri predmetu Mehanika v izobraževalnem programu Strojni tehnik za dobo petih šolskih let.

 

Na začetek

 

OBJAVE

Objave strokovnih člankov v strokovnih in računalniških revijah.

 

 

V revijah so objavljeni članki z opisi in ocene uredništev za posamezne programe (MojMikro, MONITOR):

 • strokovni reviji Strojniški vestnik (1993/3-4, 1993/11-12, 1994/11-12)

 • računalniški reviji WIN.INI (199?, 1999/7),

 • računalniški reviji SoftwarePOWER (1993/12, 1994/13, 1995/21, 1995/22, 1995/23, 1995/24, 1996/35),

 • računalniški reviji PC HOBY (1994/1),

 • računalniški reviji PC MEDIJI (1996/2),

 • poljudnoznanstveni reviji GEA (april 1994),

 • Obrtnik (junij 1995),

 • DIDAKTA (1997/9),

 • časopisu EDUCATOR (1997),

 • računalniški reviji MONITOR (1995/4, 1997/9,1999/9),

 • računalniški reviji MojMikro (1992/9, 1998/2, 1999/6, 2001/2) in

 • strokovno srečanje IP (inovacijskih projektov) leta 2007.

 

Na začetek

 

SEJMI,

RAZSTAVE

Sodelovanje na sejmih in razstavah.

 

 

 

Na javnih predstavitvah se predstavlja vključevanje programske opreme v učni proces in zmožnosti le-te:

 • sejem RAST-YU '90 na Reki,

 • sejem UČILA '91 v Ljubljani,

 • sejem INFOS '91 v Ljubljani,

 • sejem INFOS '92 v Ljubljani,

 • sejem BIRO '93 v Mariboru,

 • učna delavnica s predstavitvijo vključevanja in zmožnosti programske opreme pri Mladinski knjigi (1993),

 • sejem BIT '94 v Mariboru,

 • 1. slovenski festival znanosti v Ljubljani (delavnica; WTC '95),

 • sejem INTERPEDAGOGIKA '94 na Dunaju,

 • sejem INFOS '95 v Ljubljani,

 • sejem INFOS '96 v Ljubljani,

 • specializirana razstava SLOVENSKI PROIZVOD - SLOVENSKA KAKOVOST leta 1996,

 • sejem DSI ’98 (Dnevi Slovenskega Izobraževanja),

 • specializirana razstava SLOVENSKI PROIZVOD - SLOVENSKA KAKOVOST leta 1998,

 • sejem DSI ’01 v Celju (Dnevi Slovenskega Izobraževanja) in

 • festival ustvarjalnosti in inovativnosti v šoli (Gospodarsko razstavišče v Ljubljani) leta 2008.

 

Na začetek

 


 

Uvod | Opis | Reference | Razvoj | Avtorji | Cena/naročilo

 

Pri predstavitvah in razvoju sodelujejo sponzorji in donatorji. Vprašanja, pripombe, želje pošljite na naslov [razvoj].

Zadnja sprememba: februar 2016. Copyright © 1987-2016 W