Uvod
Opis
Reference
Razvoj
Avtorji
Cena/naročilo   

 

 

Šola

 

Razvoj didaktične programske opreme od leta 1987:

Pomanjkanje in potreba po uporabnih računalniških programih na področju mehanike, nas je na Srednji strojni šoli v Mariboru že 1987 leta prisilila, da smo pričeli pripravljati uporabne programe iz področja mehanike. Na osnovi izdelane programske opreme (izdelana je izključno v slovenskem jeziku) in spremljanja vključevanja le-te v učni proces smo izdelali navedeno programsko opremo v obdobjih:

 

 

MOAS

Razvoj didaktične programske opreme od leta 1987 do 1991.

 

Program MOAS smo začeli izdelovati leta 1987 in z razvojem zaključili leta 1991. Izdelan je bil v programskem jeziku BASIC za računalnik Commodore 64. Obravnaval je učne snovi statike. Izdelani so bili naslednji programi:

 • SILE (sestavljanje in ravnotežje sil),

 • ČRTE (geometrijske karakteristike poljubnih prerezov),

 • PREREZI (geometrijske karakteristike poljubnih prerezov),

 • PROFILI (geometrijske karakteristike jeklenih profilov) in program

 • NOSILCI (notranje sile in upogibni momenti pri nosilcih).

 

Na začetek

 

MEHANIKA

Razvoj didaktične programske opreme od leta 1987 do 1995.

 

Na osnovi razvojnih izkušenj in uporabe programa MOAS pri pouku, smo leta 1990 v programskem jeziku PASCAL začeli razvijati programsko opremo MEHANIKA 2.0. Razvili smo jo do različice MEHANIKA 2.8. Programi kompleksno obravnavajo statiko, trdnost, kinetiko, kinematiko in hidromehaniko. Izdelani so bili naslednji programi:

 • SILA (sestavljanje, razstavljanje in ravnotežje sil),

 • LINIJE (geometrijske karakteristike poljubnih linij),

 • PREREZI (geometrijske karakteristike poljubnih prerezov),

 • PROFILI (geometrijske karakteristike jeklenih profilov),

 • NOSILCI (zunanje in notranje sile ter upogibni momenti nosilcev),

 • VZVOJ (obravnava vzvojnih momentov),

 • TRENJE (obravnava in analiza sil na ravnini in strmini),

 • KINEMATIKA (obravnava kinematičnih veličin pri osnovnih in sestavljenih gibanjih),

 • KINETIKA (obravnava kinetičnih veličin),

 • D'ALEMBERT (obravnava vztrajnostnih sil na ravnini in strmini),

 • STROJI (obravnava hidravličnih strojev),

 • OSNOVE (obravnava hidrostatičnih osnov: tlaka, gostote,..) in

 • MEHANIKA (povezava programov).

 

Na začetek

 

FIZIKA/

mehanika

 

Razvoj didaktične programske opreme od leta 1987 do 2016.

 

 

 

Kljub delovanju programov v grafičnem načinu je okolje WINDOWS pripomoglo, da so programi postali še prijaznejši do uporabnika in mu nudili širše možnosti uporabe. Za omenjeno okolje (programski jezik DELPHI) smo začeli razvijati programsko opremo leta 1995. Programsko opremo FIZIKA/mehanika, WinMeh (Windows - Mehanika), ki obravnava učne snovi statike, trdnosti in kinematike, sestavljajo programi:

 • ENOTE (sistem merskih enot),

 • SILA (ravnotežje in razstavljanje sile),

 • SILE (sestavljanje in ravnotežje sil s ali brez skupnega prijemališča),

 • MOMENT (statični moment sile, dvojica sil in vzporedni prenos sile),

 • ŠKRIPEC (obravnava sil, ki delujejo v vrveh in na škripec),

 • LINIJE (geometrijske karakteristike poljubnih linij),

 • PREREZI (geometrijske karakteristike poljubnih prerezov sestavljenih iz osnovnih likov in standardnih valjanih jeklenih profilov),

 • NOSILCI/VZVOD (zunanje in notranje sile, upogibni momenti ter obravnava vzvoda),

 • TRENJE (obravnava in analiza sil na ravnini in strmini),

 • URA (prikaz trenutnega časa, ročno in senzorsko merjenje časa),

 • GIBANJA (obravnava kinematičnih veličin pri osnovnih in sestavljenih gibanjih),

 • KROŽENJE (obravnava veličin pri kroženju),

 • HIDRAVLIČNA STISKALNICA (obravnava Pascalovega zakona),

 • PRITISK (obravnava hidrostatičnega tlaka in pritiska na dno in ravno steno),

 • VZGON (obravnava teže telesa in izpodrinjene kapljevine).

 • KULTURNA DEDIŠČINA s poudarkom na tehniki (obravnava tehniške dediščine).

 

Na začetek

 


 

Uvod | Opis | Reference | Razvoj | Avtorji | Cena/naročilo

 

Pri predstavitvah in razvoju sodelujejo sponzorji in donatorji. Vprašanja, pripombe, želje pošljite na naslov [razvoj].

Zadnja sprememba: februar 2016. Copyright © 1987-2016 W