Uvod
Opis
Reference
Razvoj
Avtorji
Cena/naročilo   

 

 

Didaktična programska oprema

 

Na osnovi večletnih izkušenj pri uporabi računalnika v učnem procesu, učnega načrta in maturitetnega kataloga znanj razvijamo od leta 1987 didaktično programsko opremo za fiziko/mehaniko - FIZIKA/mehanika (MOAS, MEHANIKA, WinMeh...). Namenjena je učencem, dijakom, študentom, individualnim uporabnikom, izobraževalnim in drugim organizacijam. Programska oprema FIZIKA/mehanika vključuje programe:

 • ENOTE (sistem merskih enot),

 • SILA (ravnotežje in razstavljanje sile),

 • SILE (sestavljanje in ravnotežje sil),

 • MOMENT (statični moment sile, moment dvojice sil in vzporedni prenos sile),

 • ŠKRIPEC (sile v vrvi in podpori škripca),

 • ČRTE (geometrijske lastnosti linij),

 • PREREZI (geometrijske lastnosti prereza),

 • NOSILCI (zunanje in notranje sile, upogibni momenti, napetosti, deformacije...),

 • VZVOD (zunanje sile, ki delujejo na vzvod),

 • TRENJE (drsno trenje na ravnini in strmini),

 • URA (ura, ročno in senzorsko merjenje časa),

 • GIBANJA (osnovna in sestavljena gibanja),

 • KROŽENJE (obravnava veličin pri kroženju),
 • HIDRAVLIČNA STISKALNICA (obravnava Pascalovega zakona),
 • PRITISK (obravnava hidrostatičnega tlaka in pritiska na dno in ravno steno),

 • VZGON (obravnava sil na potopljenem/plavajočem telesu) in

 • KULTURNA DEDIŠČINA (obravnava tehniške dediščine).


 

Uvod | Opis | Reference | Razvoj | Avtorji | Cena/naročilo

 

Pri predstavitvah in razvoju sodelujejo sponzorji in donatorji. Vprašanja, pripombe, želje pošljite na naslov [razvoj].

Zadnja sprememba: januar 2017. Copyright © 1987-2017 W