Uvod
Opis
Reference
Razvoj
Avtorji
Cena/naročilo   

 

 

Šola

 

Licenca, cena in naročilo didaktične programske opreme:

 

Licenca

Programska oprema je zaščitena z zakonom o avtorskih pravicah in z mednarodnimi pogodbami. Nepooblaščeno razmnoževanje, kopiranje delov ali celote programske opreme je kaznivo po civilni in kazenski  zakonodaji.

 

Licenca

  • Z nakupom programa pridobite licenco za eno delovno mesto, ki ni povezano v mrežo.

Več licenc

  • Število licenc programske opreme se lahko določi na osnovi  pogodbe.

Licenca za šolo in učitelja

  • Če pogodba vključuje licence za 5 ali več programskih paketov ali izobraževalna organizacija nabavi pet in več programskih paketov je za potrebe izobraževalnega procesa organizacije uporaba programske opreme neomejena (velja za namestitev programov na šolske računalnike in računalnik učitelja, ki uporablja programsko opremo pri pouku).

 

Na začetek

 

Cena

Neto cena posameznega programa znaša XX,XX €. Poštni stroški niso vključeni.

 

 

Licenca posameznega programa:

  • neto cena je XX,XX €  (DDV ni vključen)

Cena vključuje licenco za eno delovno mesto, ki ni povezano v mrežo, brezplačne izboljšave že kupljenega/ih programa/ov za izbrano okolje,  seznanjanje z razvojem programov in pošiljanje propagandnega materiala (prospekti, računalniške revije, majice...).

Licenca za celotno programsko opremo (vse navedene programe) za obdobje enega leta:

  • neto cena za učence, dijake in študente je XXX,XX €  (DDV ni vključen)

Vključeni programi: ENOTE, SILA, SILE, MOMENT, ŠKRIPEC, ČRTE, PREREZI, NOSILCI, VZVOD, TRENJE, URA, GIBANJA, KROŽENJE, HIDRAVLIČNA STISKALNICA, PRITISK in VZGON. Cena vključuje licenco za eno delovno mesto, ki ni povezano v mrežo, za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja.

 

Licenca za programsko opremo FIZIKA/mehanika 4.6:

  • neto cena je XXXX €  (DDV je vključen)

Didaktična programska oprema FIZIKA/mehanika vključuje programe:

- ENOTE (sistem merskih enot)

- SILA (ravnotežje in razstavljanje sile)

- SILE (sestavljanje in ravnotežje sil)

- MOMENT (statični moment sile, dvojica sil...)

- ŠKRIPEC (sile v vrvi in podpori škripca)

- ČRTE (geometrijske lastnosti linij)

- PREREZI (geometrijske lastnosti prereza)

- NOSILCI (zunanje in notranje sile,  upogibni momenti...)

- VZVOD (zunanje sile vzvoda)

- TRENJE (drsno trenje na ravnini in strmini)

- URA (ura, ročno in senzorsko merjenje časa)

- GIBANJA (osnovna in sestavljena gibanja)

- KROŽENJE (kinematične veličine pri kroženju)

- HIDRAVLIČNA STISKALNICA (Pascalov zakon)

- PRITISK (hidrostatični tlak in pritisk)

- VZGON (sile na potopljeno/plavajoče telo)

 

- TEHNIŠKA DEDIŠČINA I (pomembnejša dela tehniške dediščine Slovenije)

Licenca za celotno izobraževalno organizacijo in učitelja/za posamezni program:

  • neto cena je XXX €

Cena vključuje licenco za eno delovno mesto, ki ni povezano v mrežo, brezplačne izboljšave že kupljenega/ih programa/ov za izbrano okolje,  seznanjanje z razvojem programov in pošiljanje propagandnega materiala (prospekti, računalniške revije, majice...).

Navedene cene ne vključujejo poštnih stroškov.

 

 

Na začetek

 

Naročilo

Plačilo naročenega programskega paketa se izvede s pomočjo Centra za tehnološke inovacije in trgovino d.o.o. - NOVUMa. Po prejetju podatkov Vam bomo poslali v podpis pogodbo o dobavi. Po podpisu le-te boste prejeli naročeno programsko opremo.

 

 

 

Vpis naročila: NAROČILO

 

Na začetek

 


 

Uvod | Opis | Reference | Razvoj | Avtorji | Cena/naročilo

 

Pri predstavitvah in razvoju sodelujejo sponzorji in donatorji. Vprašanja, pripombe, želje pošljite na naslov [razvoj].

Zadnja sprememba: avgust 2016. Copyright © 1987-2016 W